La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

 

   

     PROJECTE TRANSICIÓ PRIMARIA-SECUNDARIA

 

Aquest projecte sorgeix de la necessitat de reduir l’abandonament de pràctica esportiva en el pas de 6è de primària a 1r d’ESO, o el que és el mateix en la transició de primària a secundària.

Els estudis ens marquen un descens pronunciat tant en els nois com en les noies de la ciutat de Barcelona de 12 anys, vinculat, en la majoria de casos a un canvi de centre educatiu. Tot i que aquest descens s’ha reduït des de l’estudi del 2007 al del 2013, segueix existint aquest abandonament.

Així mateix hi ha una altra dada que ens preocupa, i és que alguns dels joves que comencen a fer esport a 1r d’ESO no n’han fet a primària, el que ens ha fet veure que l’abandonament és més pronunciat del que ens marquen els estudis, ja que tot i que són pocs, alguns s’inicien en la pràctica esportiva als 12 anys.

 

Una vegada detectat el problema, ens cal buscar la solució. Per a fer-ho vàrem realitzar un treball de camp per a analitzar quins motius portaven als joves a abandonar la pràctica esportiva a l’iniciar l’educació secundària i vàrem detectar que els principals factors que influïen eren els següents:

 1.- Diferencies de l’oferta d’activitats de Primària i Secundària: Tot i que algunes de les activitats sí que es repeteixen, hi ha activitats que no tenen continuïtat.

 2.- Dispersió del grup d’activitats de primària: En el traspàs de Primària a Secundària, els alumnes es reparteixen en diferents instituts i això no facilita poder mantenir els grups d’activitat. Això s’accentua quan alguns dels jugadors aprofiten el canvi per a marxar a jugar en clubs.

 3.- Increment del temps dedicació als estudis: El canvi d’etapa educativa, fa que alguns dels joves i/o les seves famílies creguin que han de dedicar més temps a l’estudi i que han de reduir les activitats extraescolars, entre elles les esportives.

 

Una vegada detectats els factors, hem estructurat el Projecte TPS:

L’objectiu del projecte és reduir l’abandonament de pràctica esportiva en el pas de primària a secundària.

Per tal d’assolir-ho cal generar sinèrgies amb les entitats que organitzen activitats a les escoles de primària properes al Institut Montserrat. Per tant els agents que han de formar part del projecte són els següents:

- Agent Promotor: AEE Institut Montserrat

- Agents Col·laboradors: AMPA’s de les escoles de primària de Sarrià – Sant Gervasi i Gràcia, Institut Montserrat i AMPA Institut Montserrat

- Agents que donen suport: Escoles de primària de Sarrià – Sant Gervasi i Gràcia.

- Agents institucionals col·laboradors: Institut Barcelona Esports, Districte de Sarrià – Sant Gervasi i Secretaria General de l’Esport.

 

A continuació, detallem les accions concretes i la temporització de les mateixes:

-1a Acció de promoció del programa en la Jornada de Portes Obertes del Institut Montserrat [Febrer 2014]

- Presentació del Programa a les AMPA’s dels centres de primària properes. [Març – Abril 2014]

- Establir acords (signar convenis) amb altres entitats [Abril – Maig 2014]

- Reunions de difusió de les activitats a les escoles de primària [Maig – Juny 2014]

- Jornades TPS [24 de maig]

- Presentació de l’oferta d’activitats per al curs següent [Juny 2014]

- Mini-Campus TPS [Finals de Juny]

-Reunions de seguiment del Programa amb les entitats vinculades

 

 

Directiva de cookies

Este sitio utiliza cookies para el almacenamiento de información en su equipo.

¿Lo acepta?